Glyfosaat funest voor insecten en al het bodemleven

Glyfosaat funest voor insecten en al het bodemleven

Geef als Gemeente ‘s-Hertogenbosch het goede voorbeeld door duurzaamheidseisen te stellen aan de door ons verpachte gronden en begin met een verbod op Glyfosaat. Funest voor insecten en al het bodemleven. De Bossche Groenen zet het op de politieke agenda.

“De onderzoekers pleiten dan ook voor een ‘heroverweging van onze landbouwpraktijken, in het bijzonder het gebruik van pesticiden, om deze te vervangen door meer duurzame, op ecologie gebaseerde praktijken’. Dat is ‘dringend nodig om de huidige trends af te remmen of om te keren, en de afnemende insectenpopulaties te laten herstellen waarmee de vitale ecosysteemdiensten van insecten worden veiliggesteld’.”

Foto: Pixabay ©
Klik hier voor het artikel op www.groene.nl.

Gerelateerde berichten