Stop het gebruik van Glyfosaat op gemeentegronden!

Stop het gebruik van Glyfosaat op gemeentegronden!

Heb je ze al gezien, die bruingele akkers? Daar wordt glyfosaat gebruikt. Die verkleuring toont aan dat al het leven op de akker simpelweg vergiftigd is. Al het gras en ‘onkruid’ wordt gedood zodat het makkelijker om te ploegen is en er dus goedkoper gewerkt kan worden. Dat is misschien fijn voor de boer, maar funest voor de bijen, het bodemleven en de gezondheid. De WHO heeft in 2015 gewaarschuwd voor het gebruik van glyfosaat, omdat het kankerverwekkend is.

In Nederland is het professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 31 maart 2016 verboden. Dat betekent dat gemeentes bijvoorbeeld het middel niet mogen (laten) gebruiken om stoepen onkruidvrij te maken. Maar particulieren en boeren mogen het wel nog altijd gebruiken. Maar ook daar is nog steeds discussie over in de landelijke en Europese politiek.

De Bossche Groenen vindt dat onze gemeente ’s-Hertogenbosch daar niet op moet wachten en de eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Bijvoorbeeld door glyfosaat te verbieden op de pachtgronden van de gemeente (685 hectare). Dat doet de provincie bijvoorbeeld ook, in het kader van duurzame gronduitgifte. Dit onderwerp hebben we daarom op de agenda van de commissie Omgeving van 16 april gezet.

Lees de discussienotitie van De Bossche Groenen.

 

Gerelateerde berichten