Gemeentegrond duurzaam verpachten!

Gemeentegrond duurzaam verpachten!

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft veel grond in bezit. Soms wordt die- in afwachting van een bestemming- verpacht, bijvoorbeeld aan boeren. Aan de manier waarop die met de grond omgaan, worden geen eisen gesteld. Als een boer mest wil injecteren, dan mag dat. Als hij er bestrijdingsmiddelen (zoals bijv. glyfosaat) wil gebruiken, dan mag dat. Als hij er mais op wil zetten voor de bio-industrie, dan mag dat. Zolang de pacht maar wordt betaald.

Dat vindt De Bossche Groenen vreemd. De gemeente heeft toch de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030? De gemeente heeft toch het doel de biodiversiteit in de stad te vergroten? De gemeente heeft toch ook verwachtingen van burgers en bedrijven dat zij daar aan bijdragen? Dan zou de gemeente ook zelf de daad bij het woord moeten voegen. En dus wél duurzaamheidseisen stellen aan het verpachten van grond. Daarover hebben wij vragen gesteld aan het College van B en W. Want het kan echt anders. Bijvoorbeeld door de grond in te zaaien met bloemen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Dat laten onder meer Provincie Noord-Brabant en Gemeente Tilburg zien.

Gerelateerde berichten

Maak een opmerking