Postelstraat op slot

Postelstraat op slot

De fractie van De Bossche Groenen heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld over de gevaarlijke verkeerssituatie in de Hinthamerstraat. Teveel zoekverkeer, hard rijden en dubbel parkeren, waardoor conflictsituaties ontstaan met tegemoetkomend fietsverkeer. Zes ongelukken in het afgelopen jaar, met 1 zwaar gewonde, vinden wij er zes teveel. Het doet ons dan ook deugd om vandaag in het Brabants Dagblad te lezen dat het college nu snel in gesprek gaat met de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad (kortweg BLB), om te komen tot oplossingen met rondrijdende auto’s in de driehoek: Hinthamerstraat – St. Jozefstraat – Zuid-Willemsvaart. Dat is alvast een begin. De Bossche Groenen streeft naar een autoluwe binnenstad waar de auto te gast is. Dat kan door het ontmoedigen van het autogebruik door, bijvoorbeeld, een andere inrichting van het straatprofiel. Wat ons betreft gaat kort parkeren naar de garages aan de rand van de binnenstad, waardoor er ruimte ontstaat voor laden en lossen en meer groen in de binnenstad van Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Gerelateerde berichten
Opmerkingen
  • Martin Erkeland

    Ben wel benieuwd of er gedacht is aan het feit dat deze piramide (die er overigens nog altijd niet staat) gemakkelijk te omzijlen is via Berewoutstraat, Uilenburg en vervolgens Capaucijnenpoort. Dit gebeurt nu ook al, met alle gevaarlijke situaties vandien. Misschien zou het beter zijn de piramide in de Postelstaat voorbij de Capucijnenpoort te plaatsen ipv hoek Vughterstraat.

    Met vriendelijke groet,

    Martin Erkeland
    Uilenburg 63