SPEERPUNTEN

Meer groen in de stad: voor de Bossche Groenen is dat niet meer dan logisch. Wij willen groene oases en meer bomen, te beginnen op de Markt. Meer natuurspeelplaatsen voor de kinderen, maar ook volop kansen voor stadslandbouw. Ook buiten de stad kan het beter. Door natuurgebieden weer met elkaar te verbinden, ontstaat ruimte voor recreatie. Groen maakt onze leefomgeving rijker. Daarom gaan wij voor: een groene stad!

De Bossche Groenen kiezen voor de menselijke maat: lokaal, duurzaam en kleinschalig. We willen van een mondiale naar een lokale economie, waarbij we ons hard maken voor kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken. Maar ook voor maatschappelijke ondersteuning en zorg voor mensen die dat nodig hebben. Wij hebben oog voor jongeren, werkzoekenden, startende ondernemers en vrijwilligers, want zij maken: een menselijke stad!

Frisse, zuivere lucht in je longen: dat moet ook in Den Bosch mogelijk zijn. Als we de auto voor woon-werkverkeer laten staan zijn er goede alternatieven nodig: een netwerk van elektrische busjes naar bedrijventerreinen en de Onderwijsboulevard. Veilige fietsroutes. Ruim baan voor elektrische auto’s. Maar ook vergunningen voor fietstaxi’s en uitbreiding van de transferia. Zo gaan we samen voor: een schone stad!

Een bloeiend kunstklimaat is het cement van onze samenleving. De Bossche Groenen willen het culturele aanbod in de stad versterken, jongeren- en muziekfestivals stimuleren en kunstenaar betaalbare ateliers bieden. Een nieuw theater op een andere locatie, in combinatie met muziekschool en concertzaal. Duizenden inwoners die zich bezighouden met toneel, dans en muziek kunnen rekenen op onze steun voor: een culturele stad!

Den Bosch in 2050 klimaatneutraal? Volgens de Bosschoen Groenen kan dat als we nú actie ondernemen. Vaart maken dus met de opwekking van wind- en zonne-energie binnen onze gemeentegrenzen. En het
energieverbruik omlaag brengen, zowel bij bedrijven als bij burgers. Met een duurzaamheidslening kan isolerende beglazing of een vegetatiedak voor iedereen haalbaar worden. Zo maken we werk van: een duurzame stad!

Sporten is gezond én sociaal, leuk én noodzakelijk. De Bossche Groenen maken zich sterk voor meer sport- en spelmogelijkheden in de stad. Mooie wandel- en fietsroutes, zwemles en sportprogramma’s voor alle basisschoolkinderen moeten vanzelfsprekend zijn. Maar ook schooltuinen en uitdagende speelplekken motiveren kinderen om actief bezig te zijn. Ruimte om te bewegen, ons uitgangspunt voor: een vitale stad!