Rob van Veenendaal

robvanveenendaalIk ben 44 en woon in de Bossche binnenstad. Als (amateur-) muzikant zet ik me al jaren in voor een betere muzikale infrastructuur in de stad. Ofschoon ik vind dat muzikanten eigen initiatieven moeten ontplooien en zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van subsidies, zie ik het wel als een taak van de gemeente om te zorgen voor een gezonde basis voor muziekcultuur. Denk hierbij enerzijds aan repetitieruimte en scholing, maar anderzijds ook aan kleine podia en een beleid dat gericht is op het stimuleren van levende muziek.

Horecaondernemers zouden veel meer inspraak moeten krijgen in het samenstellen van hun programmering en in het bepalen van hun openings- en sluitingstijden. Als binnenstadbewoner geniet ik van de voordelen die het wonen in het centrum met zich meebrengt en ben dus ook bereid de nadelen te accepteren. Ik voel me volstrekt niet vertegenwoordigd door instanties als de ‘Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad’.

Naast bovenstaand ‘speerpunt’, kan ik me heel goed vinden in de rest van het verkiezingsprogramma van ‘De Bossche Groenen’. Ik ken lijsttrekker Judith Hendrickx als een sterke, sociale vrouw. Ze beschikt over een heldere, eigenzinnige visie en heeft de durf om de discussie aan te gaan met de gevestigde orde.

Hierbij vraag ik U dus om op 3 maart op haar te stemmen. Bedankt.

Reacties zijn gesloten.