Aanbestedingprocedure parkeergarage Hekellaan is van start gegaan!

De aanbesteding voor de parkeergarage Hekellaan is gestart. Volgens het college zijn er inmiddels tien aannemers  geselecteerd die voldoen aan de voorwaarden voor een Design&Construct contract.

Park Eren

De oppositiepartijen hebben tijdens de raadsvergadering van 20 maart nog geprobeerd het tij te keren. Helaas zonder resultaat. Het college zal de raad nog één keer informeren. Dat is voor de gunning van het bouwproject. Dan zal blijken of er een aannemer op het project heeft ingeschreven die de garage voor een bedrag van 59,4 miljoen euro denkt te kunnen gaan bouwen.  De coalitie blijft ondertussen geloven in de rentabiliteit van het plan. De garage is echter tot 2020 verliesgevend. Dit heeft het college in een brief aan de raad bevestigd. (brief wethouder aan raad over Parkeerfonds)

Dit betekent een aanslag op de Algemene Reserve om de garage draaiende te houden. Dat geld kan niet meer worden ingezet voor andere doeleinden. Het college spreekt van een jaarlijkse, tijdelijke onttrekking aan de Algemene Reserve. Maar wat is tijdelijk? Mocht de garage na 2020 niet rendabel worden dan blijft de gemeente zitten met een jaarlijks tekort. Dat wordt een blijvende dip en mogelijk extra bezuinigen. Het tarief van de parkeergarage verder verhogen, zoals Groen Links voorstelt is geen optie. Bezoekers gaan dan alternatieven zoeken waardoor de bezettingsgraad van de garage in een neerwaartse spiraal terecht komt. De oppositie heeft daarom een motie ingediend om door middel van een second opinion de rentabiliteit van de garage nog eens te laten doorrekenen. (motie second opinion)

Het college heeft in haar prognose voor het Parkeerfonds ook de inkomsten uit bestaande parkeergarages, in de binnenstad meegenomen. Parkeergarage De Wolvenhoek brengt jaarlijks 2,5 miljoen euro op! Om de verliezen op parkeren niet nog groter te maken blijft deze garage na 2014 gewoon open. Het college heeft er blijkbaar zelf niet zoveel vertrouwen in dat de gebruikers van De Wolvenhoek straks zullen gaan uitwijken naar de Hekellaan. Van een autoluwe binnenstad komt dan ook niet veel terecht. De fractie van de Bossche Groenen heeft hier een motie over ingediend. (Motie Vreemd Auto`s naar de rand BG)

Daarnaast is er het risico op onverwachte tegenslagen. De oppositiepartijen vinden dat deze risico`s onvoldoende in beeld zijn gebracht en afgedekt. De Rekenkamer heeft hier heldere aanbevelingen over gedaan. De oppositie vindt dat deze aanbevelingen onvoldoende zijn meegenomen en hebben hierover een motie ingediend (motie risicoanalyse).

Verder wordt de Casinotuin volledig overhoop gehaald. De tuin wordt gedeeltelijk afgegraven om de ontsluiting onder de Hekellaan mogelijk te maken. De halve Casinotuin moet op de schop. Verdiepte brede ontsluitingspaden doorkruisen straks de Casinotuin, waarbij een aantal monumentale bomen zwaar zullen worden belast. Een viertal bomen moet wijken, waaronder een waardevolle boomhazelaar. De fractie van de Bossche Groenen heeft een motie ingediend omdat het aangepaste ontwerp afwijkt van het bestemmingsplan. (motie Bossche Groenen over Casinotuin).

Op de bestemmingsplankaart is de bestemming Verkeer en Verblijfsgebied duidelijk te onderscheiden van de bestemming Groen. In de bestemming Groen mogen alleen paden worden aangelegd die binnen deze functie passen. Daaronder vallen geen brede ontsluitingpaden van soms wel 13 meter breed! Daar is een herziening van het bestemmingsplan voor nodig.  De bestemmingsplankaart is in deze bindend! Dit aangepaste ontwerp is dus niet rechtsgeldig. Voor de bouw van de parkeergarage en de verplaatsing van het tenniscomplex naar het Zuiderpark worden 145 bomen gekapt, waaronder 12 monumentale exemplaren. De fractie van de Bossche Groenen ziet de raadsinformatiebrief, over de gunning in juni tegemoet. Een laatste mogelijkheid om dit prestigeproject tegen te houden.

Meer informatie zie ook het artikel in het brabants dagblad van 26 maart ‘aannemers in de rij voor ‘hekellaan” en de volgende bestanden:

Raadsinformatiebrief 7 februari 2012 parkeergarage Hekellaan

Antwoorden vragen Bosche Belang over Parkeerfonds

Advertentie BG garage Hekellaan

 

Dit bericht is geplaatst in Verkeer. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>